Harambee

Comitè van aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling hebben volgende personen zitting:

• Dhr. Mukhisa Kituyi, vm. Minister van Handel en Industrie van Kenia.
• Dhr. P.A.C.M. van der Velden, oud-burgemeester van Breda.
• Dhr. Koert Lindijer, Afrika-specialist en journalist in Nairobi.

Het bestuur is momenteel doende om het Comité van Aanbeveling verder uit te breiden.