Harambee

Donoren

Wanneer het projectvoorstel is ingediend en goedgekeurd, gaat Stichting Harambee Holland op zoek naar donoren voor het project. Het is niet zo dat de stichting geld in kas heeft om een project te ondersteunen. Zij zoekt nadrukkelijk geld bij het betreffende project door donoren daarvoor te benaderen. Deze zien zodoende wat de bedoeling is van het project, worden tijdens de uitvoering op de hoogte gehouden van de voortgang en worden geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat. Daarmee is er verbondenheid tussen donor en project. Regelmatig wordt ook gebruik gemaakt van de additionele financieringsmogelijkheden die geboden worden door de grote organisaties in Nederland die kleinschalige projecten mede ondersteunen. 

Op de najaarsmarkt in Breda