Harambee

EARC Mumias

Uitrusting werkplaats  –  € 20.400
 

Sinds het Education Assessment and Resource Centre in Mumias in zijn nieuwe behuizing is getrokken (een eerder project van Stichting Harambee Holland) is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten enorm toegenomen. Het centrum voorziet in een grote behoefte om gehandicapte kinderen en hun ouders voor te bereiden op het volgen van onderwijs in ‘gewone’ scholen. Voor het maken en onderhouden van aanpassingen, protheses e.d. moeten de kinderen nu ver reizen naar Kisumu of Nairobi. De kracht van het centrum zou enorm toenemen als dat ter plekke in Mumias kan gebeuren. Samen met het EARC, de Stichting Eardrop, die verstrekking en onderhoud van hoortoestellen verzorgt, en het Liliane Fonds is het plan opgevat om een grote werkplaats te bouwen en in te richten als ondersteuning van het centrum. Het Liliane Fonds zal de bouw financieren, Stichting Eardrop zorgt voor de inrichting t.b.v. de hoortoestellen en Stichting Harambee Holland zal de hele bouw en inrichting begeleiden en de machines en gereedschappen financieren.
De kosten voor dit project bedragen € 20.400. In 2013 hebben Marianne en Roel een "sponsored walk" ondernomen van Bavel naar Lausanne (Zwitserland) om dit geld bijeen te brengen. Wilde Ganzen heeft toegezegd het project financieel te ondersteunen waarmee het totale bedrag bijeen is gebracht.

 

Terug