Harambee

Eigen bijdrage van de ouders

Een belangrijk element van het projectvoorstel is de eigen bijdrage van de gemeenschap, gewoonlijk 10 tot 15 % van de totale projectkosten. Het schoolbestuur dient aan te geven hoe de gemeenschap zelf kan bijdragen aan de realisatie van het project. Dat is essentieel voor Stichting Harambee Holland: het is immers noodzakelijk dat de ouders eigenaar zijn van het project en zich er ook voor inzetten.
De eigen bijdrage van de gemeenschap kan bestaan uit
• geld naar draagkracht
• arbeid bij de werkzaamheden bv. het maken van bakstenen, graven van de fundering
• materialen zoals bv. bakstenen of hout.
• als aanvulling kan door de gemeenschap ook om een bijdrage van de overheid worden gevraagd uit het CDF-fonds (‘community development fund’).

Ouders graven de fundering

De bakstenen liggen klaar voor gebruik