Harambee

Hafoland IcFEM Primary School

Geheel nieuwe school
 

Op deze nieuwe school zijn een aantal projecten gerealiseerd. Daarbij is ook gebleken dat de start van een geheel nieuwe school behoorlijk gecompliceerd is en niet zonder problemen gepaard gaat. Een van de projecten, de bouw van 16 klaslokalen, toiletten, kantoren en de aanschaf van meubilair, is nog niet geheel afgerond en vanwege de problemen met voormalig partner IcFEM moest de stichting omzien naar een andere manier om het project te realiseren. Inmiddels is geregeld overleg hierover met de lokale MP die heeft toegezegd mee te werken om het project volledig te realiseren.

terug