Harambee

Kitayi Primary School

Kitayi RC Primary School is een openbare lagere school ten westen van Kimilili. Omdat de school aan de rand van het district Kimilili ligt en tevens aan de rand van de aangrenzende parochie Chebukaka van de RK- kerk, ligt de school als het ware in een ‘vergeten hoek’. Noch vanuit district Kimilili, noch vanuit de parochie Chebukaka is veel aandacht voor het wel en wee op deze school. Stichting Harambee Holland is met de school in contact gekomen via het schoolhoofd die eerder op een andere school heeft gewerkt waar onze stichting een project had gedaan. Het schoolbestuur heeft een lange termijnvisie ontwikkeld voor de ontwikkeling van de school. Bovenaan de prioriteitenlijst stond de bouw van extra klaslokalen voor de 200 kleuters. De ouders waren zo gemotiveerd dat zij al 15.000 bakstenen hadden gemaakt en 40 ton funderingsstenen hadden verzameld. Ook de minister van Bungoma County, die met dit project een model kleuterschool wilde realiseren, heeft financieel bijgedragen aan het project.

Gerealiseerd zijn:
2019: bouw van 2 moderne kleuterklassen met voorzieningen
2020: donatie van meubilair voor de kleuterklassen

Terug