Harambee

Klachtenprocedure

1. Klachten kunnen binnen een periode van twee maanden na het ontstaan schriftelijk worden gericht aan de directie van Stichting Harambee Holland.

2. De directie verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en consulteert de betrokken personen en organisaties en de klagende persoon of organisatie. De directie maakt een schriftelijke inschatting van de klacht op basis van alle verkregen informatie. Binnen acht weken geeft de directie van Stichting Harambee Holland een schriftelijk en beargumenteerde reactie.

3. Indien het advies door de klager niet wordt geaccepteerd, kan deze binnen vier weken in beroep gaan bij het bestuur van Stichting Harambee Holland. Het bestuur geeft binnen zes weken een bindende reactie.

4. Mocht de klager met het bindend advies van het bestuur niet eens zijn, dan kan de zaak voorgelegd worden aan het Nederlandse recht.

5. Jaarlijks stelt de directie een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.