Harambee

Kleinschaligheid

Door de kleinschaligheid van Stichting Harambee Holland kunnen vrijwel alle financiële middelen direct voor projecten worden aangewend en "blijft er niets aan de strijkstok hangen".
De projecten omvatten veelal het bouwen en renoveren van klaslokalen, maar ook de aanschaf van schoolbanken, sanitaire voorzieningen, schoolboeken en andere leermiddelen.

Daarnaast heeft deze aanpak nog andere voordelen:
  •  er is een directe relatie tussen gever en ontvanger; geven wordt dan uitwisselen, ontmoeten, dialoog, de kern van alle hulp;
  •  directe verantwoordelijkheid bij de ontvanger;
  •  directe controle van het bestede geld;
  •  de geboden hulp is vaak effectiever door de korte lijnen;
  •  de donoren kunnen achteraf goed geïnformeerd worden over de besteding van hun gelden.

Onze partners in Kenia ervaren onze kleinschalige hulp als effectiever:
  • goede follow up door regelmatige persoonlijke bezoeken;
  • een goed begrip van de culturele context, hetgeen essentieel is voor succes;
  • denken in lokale initiatieven en oplossingen;
  • een grotere kans om bij problemen kleinere projecten op koers te houden en af te maken;
  • een relatie gedragen door mensen en verhoudingen en niet door cijfers en rapporten;
  • het overbruggen van de afstand met de Derde Wereld op een wijze die grote organisaties niet kunnen;
  • gewoonlijk erg kosteneffectief.

Ebubole: nieuwe kleuterschool