Harambee

Onderwijskwaliteit

 

Naast de verbetering van de infrastructuur werd de kwaliteit van het onderwijs een steeds belangrijker element. Tijdens ons bezoek in oktober 2007 hebben wij in aanwezigheid van Karel Roos van Impulsis een vergadering belegd met de partners van onze stichting over dit onderwerp. Na een uitgebreide discussie hebben wij afgesproken dat Stichting Harambee Holland hier meer aandacht aan zou gaan besteden. Dit bestond en bestaat uit het faciliteren van workshops en trainingen voor hoofden van scholen, leerkrachten, managers van technische scholen en  oudercomités.
Inmiddels heeft de stichting een netwerk van mensen in Kenia die, zo is gebleken, prima deze workshops kunnen geven. Stichting Harambee Holland faciliteert deze workshops. Het omvat zowel de verbetering van organisatie en management van de school als ook de kwaliteit van het lesgeven. Het gaat niet alleen om een eenmalige cursus maar ook om de implementatie van de verbeteringen in de dagelijkse praktijk en het volgen ervan. Geregeld overleg tussen de schoolhoofden en de schoolbesturen om van elkaar te kunnen leren is onderdeel van het programma. Zodoende levert Stichting Harambee Holland niet alleen een bijdrage aan een betere infrastructuur maar ook aan de feitelijke verhoging van het onderwijsniveau. Onder de knop “Publicaties” is het verslag te lezen van de activiteiten in 2012/2013.

Gerealiseerd zijn:
2008: trainingen voor leerkrachten.
2010: trainingen en cursussen voor leerkrachten en oudercomités.
2011: begeleiding van houtinstructeurs van technische scholen.
2011: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.
2012: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.
2013: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.
2014: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.
2015: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.
2016: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.
2017: training, cursussen en begeleiding van leerkrachten, schoolhoofden en oudercomités.