Harambee

Luuya Primary School

 

Deze school telt ca. 1500 leerlingen in 15 stenen en 10 lemen klaslokalen of onder de boom. Het is een heel grote school voor zowel jongens als meisjes. De klassen zijn van slechte kwaliteit, aan goede toiletten is een groot gebrek, er is bovendien geen watervoorziening noch elektriciteit. Op deze school zitten ook nogal wat kinderen met een handicap; de kinderen met gehoorproblemen zitten in één klas. Veel werk zal verzet moeten worden om de voorzieningen op een redelijk peil te krijgen. Het erbij betrekken van de ouders blijft noodzaak om duurzame verbeteringen te realiseren.

Gerealiseerd is:
2008: bouw van 4 klaslokalen

 

Terug