Harambee

Mitua Girls Secondary School

Douche en wasgelegenheid  –  € 33.050
 

Deze middelbare meisjesschool ligt zeer achteraf aan de rand van Bungoma County. Dientengevolge heeft het de afgelopen jaren weinig aandacht gehad; het is een arm gebied, geheel afhankelijk van de landbouw. Een aantal jaren geleden is de lokale MP begonnen met de verbetering van de voorzieningen en heeft daar ook financieel aan bijgedragen. Er is echter nog veel nodig om deze snel groeiende school op een aanvaardbaar peil te brengen voor wat betreft de infrastructuur. De hygiënische situatie is ver beneden de maat. Alle meisjes zijn intern. Ofschoon de slaapzalen overbevolkt zijn is de grootste prioriteit een was- en douchegelegenheid.
De kosten voor het project zijn begroot op € 33.050; de stichting is doende om hiervoor geld bijeen te brengen.

 

Terug