Harambee

Naitiri Youth Polytechnic

Waterproject  –  € 14.920
 

Deze technische school is gesticht in 1967 om de lokale jeugd een vak te leren wanneer die niet de mogelijkheid hadden om de middelbare school te volgen. De school biedt nu 10 verschillende vakopleidingen en heeft ca 300 leerlingen waarvan een deel intern gehuisvest is.
Van oudsher is water een groot probleem. De school heeft wel 2 kleine putten maar die drogen in de droge tijd helemaal op. De oplossing ligt in het aanleggen van diepe put met een adequate opslag voor water.
De kosten voor dit project bedragen € 14.929; het bedrag is bijeen gebracht door RC Breda West in haar lustrumjaar en ook Wilde Ganzen heeft er aan bijgedragen.

 

Terug