Harambee

Projectvoorstel

In de afgelopen jaren zijn door het werk veel contacten ontstaan. In de loop van de jaren heeft de stichting in West- Kenia een grotere bekendheid gekregen en werken de mooie gerealiseerde projecten als een voorbeeldfunctie voor andere scholen. Voorstellen voor nieuwe projecten komen veelal door deze contacten tot stand en worden aangemeld bij een van onze lokale partners. De school wordt altijd door het bestuur van Stichting Harambee Holland bezocht. Er wordt uitgebreid gesproken met de schoolleiding, leraren en leerlingen en zo mogelijk ook met het schoolbestuur of de oudervereniging.
Aan de hand van een aantal criteria worden projectvoorstellen beoordeeld; het definitieve besluit wordt in de partners vergadering genomen.
Wanneer besloten is het project te ondersteunen, wordt door de school een uitgebreid projectvoorstel gemaakt. Dit voorstel dient informatie te geven over de school zelf, het project, een gedetailleerde kostenbegroting en een planning van de werkzaamheden. Ook moet de school aangeven hoe zij het project denkt te onderhouden als het klaar is en moet het schoolbestuur bevestigen dat zij met het projectvoorstel akkoord gaat.

Overleg over het project op school