Harambee

Transparantie

Een belangrijk punt is duidelijkheid over de correcte besteding van de gelden. Dit proberen wij zoveel mogelijk te realiseren door op de volgende manieren te werk te gaan:

 •  Meer dan één persoon informeren over het project door ervoor te zorgen dat niet alleen het schoolhoofd, maar ook de leerkrachten, ouders, schoolbestuur en lokale vertegenwoordiger van het ministerie op de hoogte zijn.  
 • Voordat een project daadwerkelijk van start gaat, wordt er met alle partijen (schoolleiding, schoolbestuur, partner en de directie van de stichting) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin alle afspraken en de fasering van het project duidelijk worden vastgelegd.  
 • Het geld wordt overgemaakt op een speciale bankrekening van de school ten behoeve van het project. Er zijn 4 handtekeningen nodig om het geld van de bankrekening te kunnen halen, waaronder die van onze partner.  
 • Een buitenstaander als persoon of organisatie ter plaatse mee laten kijken naar de kwaliteit en de vorderingen van het project. Dit is meestal een medewerker van de overheid.  
 • Van te voren duidelijke afspraken maken.  
 • De overheid informeren over onze projecten op de scholen.  
 •  de start van het project wordt officieel een cheque overhandigd aan alle betrokkenen zodat iedereen kan zien om welk bedrag het gaat en wie welke bijdrage doet.  
 • Heldere terugkoppeling naar donoren en sponsoren over de besteding van de middelen.

NB. Stichting Harambee Holland overhandigt nooit cash geld, maar maakt het altijd over op de bankrekening van de school.

Overhandigen van de cheque