Harambee

Voltooiing en nazorg

Wanneer het project klaar is, wordt een feest georganiseerd waarbij het project officieel overhandigd wordt aan de school. Tevens dient de school een rapportage aan Stichting Harambee Holland te maken, inclusief foto's en een financiële verantwoording. Indien mogelijk bericht de school ook direct de donor over het resultaat. Daarmee kan in principe het project worden afgesloten.

Wanneer het bestuur van de stichting weer naar Kenia gaat, worden steeds de gereed gekomen en de in aanbouw zijnde projecten bezocht. Het blijvend aandacht geven wordt niet alleen zeer op prijs gesteld, maar is belangrijk om voortgang te blijven boeken. Daarbij wordt de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen gestimuleerd om verdere verbeteringen tot stand te brengen en is er aandacht voor onderhoud.

Feest bij de overhandiging