Harambee

Ebwaliro Primary School

 

Dit is een gemengde grote basisschool, net buiten Mumias gelegen. De school heeft ca. 850 leerlingen. Doordat de ouders sinds 2002 geen schoolgeld meer hoeven te betalen is sinds die tijd het aantal leerlingen sterk toegenomen. Het is een school waar al wat verbeteringen waren aangebracht maar waar nog hard een kantoortje en een klaslokaal nodig waren vanwege de grote toeloop van leerlingen. Onder de bezielende begeleiding van John Were is daar hard aan gewerkt, de samenwerking met de ouders was niet altijd gemakkelijk maar ten slotte is het project tot een goed einde gebracht.

Gerealiseerd zijn:
2006: nieuwbouw kantoorruimte en klaslokaal
2007: gift voor schoolbanken en meubilair

 

Terug