Harambee

Samenhangende activiteiten

Stichting Harambee Holland draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door middel van verbetering van met elkaar samenhangende aandachtsgebieden:

  •  Beter onderwijs en leeromgeving door betere infrastructuur. Dit omvat de bouw en/of renovatie van klaslokalen voor kleuter-, lagere, middelbare en technische scholen, alsmede de bouw van bibliotheken, schei- en natuurkundelokalen, vaklokalen voor technische scholen, sanitaire voorzieningen en de aanschaf van meubilair en technische hulpmiddelen.
  •  Ondersteuning aan initiatieven die de deskundigheid vergroten. Dit omvat trainingen en cursussen voor schoolhoofden, leerkrachten en oudercomités van de scholen die support krijgen. Dit versterkt het management van schoolhoofden, didactische vaardigheden van leerkrachten en de kennis bij ouders om de schoolleiding verantwoordelijk te houden voor het verbeteren van lesgeven en leren.
  •  Versterken van de basis van het onderwijs van leerlingen. Dit betreft steun aan leerkrachten in het kleuteronderwijs om hun kwaliteit van lesgeven en het werken met jonge kinderen te bevorderen. Aandacht voor gehandicapte kinderen zorgt ervoor dat zij bij het onderwijs worden betrokken. Meisjesonderwijs wordt bevorderd door speciale activiteiten.
  •  Betrekken van de ouders en gemeenschap bij de school. De ouders en de lokale gemeenschap zijn de eigenaars van de school. Door hun betrokkenheid te bevorderen en het belang van goed onderwijs te onderstrepen gaan niet alleen meer kinderen naar school, maar houden zij ook schoolleiding en overheid verantwoordelijk als de geboden onderwijskwaliteit onvoldoende is.
  •  Samenwerking met de lokale overheid. Door in overleg met en aanvullend aan de lokale overheid te werken en door op te treden als katalysator voor onderwijsverbetering wordt de overheid geprikkeld om haar verantwoordelijkheid te nemen om beter onderwijs te bieden aan de lokale gemeenschappen.