Harambee

Projectgericht

De aanpak van Stichting Harambee Holland is projectgericht: de projecten hebben een duidelijk begin en eind. Er wordt niet bijgedragen aan exploitatiekosten, dat is de taak van overheid en ouders.
Stichting Harambee Holland zoekt donoren bij concrete projecten en niet andersom. Daarmee wordt bereikt dat er een directe betrokkenheid ontstaat tussen donor en project. Bovendien worden donoren achteraf goed geïnformeerd over de besteding van hun gelden met informatie over het project dat ze hebben gesteund. De terugmelding geschiedt individueel of via de nieuwsbrieven die twee keer per jaar worden verspreid.