Harambee

Educational Assessment and Resource Centre (EARC)

 

Het EARC heeft als werkgebied het gehele district Butere-Mumias. Het is een consultatiebureau waar gehandicapte kinderen geïdentificeerd en onderzocht worden en een revalidatietraining krijgen om ze voor te bereiden op het plaatsen op een reguliere lagere school. Tevens instrueren zij leerkrachten over het omgaan met de diverse handicaps. Er worden bijeenkomsten voor de ouders georganiseerd om hen te leren hoe zij met hun gehandicapte kinderen om kunnen gaan. Omdat gehandicapte kinderen veelal niet geaccepteerd worden in de Keniaanse samenleving, is het werk van het EARC van groot belang om ook voor hen mogelijk te maken om onderwijs te volgen.
De oude huisvesting, een krappe ruimte van 4 bij 5 meter, was volstrekt onvoldoende om alle taken naar behoren uit te voeren. We hebben daarom meegeholpen om een adequate voorziening te realiseren. Deze bestaat uit een gebouw van 22 bij 10 meter met daarin een ontvangstruimte, kantoren, behandelruimtes voor ergotherapie, dove en blinde kinderen, een speelruimte, opslagruimte voor aanpassingen en rolstoelen, een bibliotheek, keukentje en sanitaire voorzieningen. De overheid heeft de aanleg van elektriciteit voor haar rekening genomen. De impact is enorm: zoveel meer gehandicapte kinderen komen in aanmerking voor begeleiding en komen met hun ouders zelf naar het centrum toe en hoeven niet meer te worden opgespoord. Het centrum heeft internationale faam. De stichting heeft voor de medewerkers in 2009 een 3-daags bezoek aan een Nederlands gehandicaptenproject mogelijk gemaakt in Tanzania, Sibusiso genaamd, waar zij veel van geleerd hebben. Na een aantal jaren blijkt het ontbreken van een werkplaats, waar rolstoelen, spalken en protheses kunnen worden gemaakt en gerepareerd, een steeds groter probleem. Nu moeten de ouders naar Kisumu of Nairobi en gelet op de kosten is dit vaak niet mogelijk. Samen met het EARC, Liliane Fonds en Stichting Eardrop is daarom het plan opgevat en uitgewerkt om een algemene werkplaats te bouwen. Onze stichting draagt daarbij zorg voor de algehele begeleiding bij de bouw en de aanschaf van gereedschappen en machines.

Gerealiseerd zijn:
2007: nieuwbouw van het centrum
2009: completering en inrichting van het nieuwe gebouw
2013: bouw van een technische werkplaats
2014: inrichting werkplaats met gereedschap en machines
2014: bouw van een aangepaste speeltuin
2015: bouw van een toilet voor gehandicapte kinderen

Terug