Harambee

Hafoland IcFEM Primary School

 

In het gebied rond Naitiri, een dorp op een half uur rijden van Kimilili, liggen 3 zeer grote lagere scholen. Elke school heeft 1500 tot 2000 leerlingen. Op deze scholen, Mukuyuni PS, Luuya PS en Makunga PS, hebben we eerder klassen gebouwd of gerenoveerd (zie aldaar). Omdat deze scholen zo groot zijn en de voorzieningen zo slecht, is het moeilijk om ze te managen en om goede resultaten te behalen. Na verschillende keren overlegd te hebben met IcFEM en de overheid kwamen we tot de conclusie dat een hele nieuwe school nodig is om de andere te ontlasten en zo de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ook hoeven de kinderen niet zo ver meer te lopen naar hun dichtstbijzijnde school.
De ouders in dit gebied zijn voortvarend aan de slag gegaan, hebben een comité gevormd en concrete plannen gemaakt voor een nieuwe school: Hafoland IcFEM Primary School. IcFEM wordt de sponsor van de school. Het wordt een openbare, door de overheid erkende school die de leraren benoemt en betaalt en die de school opneemt in de wettelijke financiering van de exploitatie. Inmiddels is de grond gekocht met steun van de overheid en is een kleuterklas gestart onder de boom. Het moet een voorbeeld school worden voor de wijde omgeving: een “Centre of Excellence”. In 2011 is gestart met de bouw. Door problemen met IcFEM zijn nog niet alle klaslokalen aangelegd; IcFEM heeft in 2013 de samenwerking met Stichting Harambee Holland opgezegd. Samen met de lokale MP probeert de stichting het totale project alsnog te realiseren.

Gerealiseerd zijn:
2013: bouw van een deel van de nieuwe school met klaslokalen, kantoren, toiletten en meubilair.
2013: bouw van 3 kleuterklassen en aanschaf van tafels en stoelen voor de kleuters.
2016: donatie voor schoolmeubilair

 

Terug