Harambee

Impactstudie voor Stichting Harambee Holland en partners

 

Stichting Harambee Holland werkt al meer dan 10 jaar samen met haar Keniaanse partners om het onderwijs te verbeteren. De onderwijsprojecten van Stichting Harambee Holland zijn steeds meer in de context geplaatst van community development. Het is belangrijk te onderzoeken of onze werkwijze aanslaat bij de lokale bevolking en ook daadwerkelijk verschil maakt voor de mensen m.b.t. armoedebestrijding. Voor dit impact onderzoek is Dr. Auma Okwany aangezocht, onderwijsdeskundige en professor aan het ISS in Den Haag. Het doel van het onderzoek is: wat is de impact van het werk van Stichting Harambee Holland en haar partners op de lokale bevolking en de verbetering van hun leefsituatie. Anders gezegd: wat zou er niet gebeurd zijn als wij er niet geweest waren. Het onderzoek is in de periode juli 2012 tot voorjaar 2013 uitgevoerd.

Gerealiseerd is:
2013: impactonderzoek naar het effect van ons werk

Terug