Harambee

Kamusinga Primary School

 

Deze school ligt in Kimilili en dateert van 1949, heeft 14 lokalen en telt ca. 1350 leerlingen. Enkele lokalen zijn bouwvallen, anderen kunnen nog gerenoveerd worden. Toiletvoorzieningen zijn abominabel, er is geen waterleiding of elektriciteit. Er is een groot gebrek aan schoolbanken en boeken. Leraren waren niet gemotiveerd. In 2005 is met een groep van 6 volwassenen en 10 jongeren geld ingezameld voor deze school en is er gedurende 2 weken daadwerkelijk meegeholpen met de bouw van 5 klaslokalen en kantoorfaciliteiten. Na realisatie van het project heeft de school een metamorfose ondergaan en is door de bouw en ons bezoek de school in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Mede daardoor zijn directeur, leraren, leerlingen en ouders enorm gemotiveerd geraakt om er hard tegenaan te gaan en er iets van te maken.
Door tegenstellingen in de lokale kerk is deze positieve sfeer verloren gegaan.
De komst van een nieuw schoolhoofd in 2008 heeft echter een nieuwe "push" gegeven en heeft tot grote verbeteringen geleid. Een betere discipline, positieve sfeer, goed contact met de ouders en een duidelijke visie op de toekomst hebben tot een goede motivatie en betere resultaten geleid. Door de onlusten van 2008 heeft de school een grote toestroom van wezen gekend. Veel kinderen zwerven op straat zonder onderdak of wonen in zgn. kindgezinnen: hutjes waar kinderen zonder ouders bijeen wonen en waar niemand naar omkijkt. Een veilige omgeving is daar volstrekt afwezig. De gemeenschap vond deze situatie onhoudbaar en heeft in 2009 besloten dat opvangfaciliteiten voor de wezen dringend noodzakelijk zijn op het schoolterrein. De positieve ontwikkelingen op de school hebben geleid tot een aantal nieuwe projecten.

Gerealiseerd zijn:
2005: bouw van 5 nieuwe klaslokalen en kantoorfaciliteiten
2009: aanschaf schoolbanken
2009: bouw van de bibliotheek
2010: aanschaf schoolbanken en meubilair
2014: bouw slaapzalen en septic tank voor de opvang van wezen, nog niet helemaal klaar
2020: bouw van 2 aangepaste klaslokalen voor gehandicapte leerlingen

Terug