Harambee

Mitua Girls Secondary School

 

Deze middelbare meisjesschool ligt zeer achteraf aan de oostgrens van Bungoma County. Dientengevolge heeft het de afgelopen jaren weinig aandacht gehad; het ligt in een arm gebied, geheel afhankelijk van de landbouw. Een aantal jaren geleden is de lokale MP begonnen met de verbetering van de voorzieningen en heeft daar ook financieel aan bijgedragen. Er is echter nog heel veel nodig om deze snel groeiende school op een aanvaardbaar peil te brengen voor wat betreft de infrastructuur. Ook de hygiënische situatie is ver beneden peil. Alle meisjes zijn intern. Ofschoon de slaapzalen overbevolkt zijn, is momenteel de grootste prioriteit een was- en douchegelegenheid.

Gerealiseerd is:
2015:  bouw van een was- en douchegelegenheid en toiletten

 

Terug