Harambee

Traumaverwerking in Kimilili

 

Na de verkiezingen van 27 december 2007 zijn in Kenia onlusten uitgebroken in het hele land. Families werden van hun land verdreven, huizen verbrand, mensen op soms gruwelijke wijze afgeslacht. Mensen die zich bedreigd voelden of ontkomen waren vluchtten naar veilige gebieden. Omdat in Kimilili en omgeving geen onlusten hadden plaatsgevonden, kwamen veel van hen daar naartoe. Onder deze vluchtelingen waren veel kinderen, die vaak erg getraumatiseerd waren door alles wat ze hadden meegemaakt.
Deze lagere en middelbare scholieren moesten zo snel mogelijk geholpen worden om geen blijvende grote problemen over te houden van de traumatische ervaringen. Door onze partner IcFEM is een "Trauma Counselling Programme" opgezet. Het doel ervan is het bewustzijn te vergroten voor getraumatiseerde slachtoffers van politieke en stammenstrijd, alsmede het klaar maken van de betrokken begeleiders ter plekke om de kinderen te helpen.
Dit programma omvatte naast het mobiliseren van de overheid en scholen:
• Aantrekken en trainen van 15 vrijwilligers die het programma gaan uitvoeren;
• Opzoeken en onderzoeken van de getraumatiseerde kinderen;
• Coachen en begeleiden van de kinderen, individueel en groepsgewijs;
• Gesprekken met ouders en begeleiders door huisbezoek en op school;
• Trainen van leerkrachten op school om met deze kinderen om te kunnen gaan;
• Verstrekken van schooluniformen en schoolbanken voor deze kinderen;
• Monitoren en evalueren van het programma.

Gerealiseerd is:
2008: Programma voor traumaverwerking n.a.v. verkiezingsgeweld

 

Terug